Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Noordenveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Noordenveld
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Noordenveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 107 e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2012Onbekend

19-09-2012

www.gemeentenoordenveld.nl 20 september 2012

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Noordenveld

 

 

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Noordenveld d.d. 1 september 2011 laatstelijk gewijzigd d.d. 10 mei 2011 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 20 september 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Noordenveld’.