Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Attentieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAttentieregeling
CiteertitelAttentieregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVervallen artikel 6.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-201701-09-2017art. 6

15-08-2017

www.officielebekendmakingen.nl 5-9-2017

152844
01-01-201606-09-2017art. 1 t/m 10

24-11-2015

www.officielebekendmakingen.nl 2-12-2015

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Attentieregeling

 

 

Attentieregeling

Artikel 1 Vertrek/ontslag op eigen verzoek/op wachtgeldstelling

Lid 1

De ambtenaar ontvangt een bloemstuk t.w.v. € 14,00 en een bedrag van € 125,00 (gebruteerd).

Lid 2

Indien de ambtenaar drie jaar of langer werkzaam is geweest bij deze gemeente wordt hij, indien hij dat wenst, in de gelegenheid gesteld van de collega’s werkzaam bij deze gemeente afscheid te nemen in de kantine van het gemeentehuis tussen 16.30 en 17.30 uur. De kosten verbonden aan dit afscheid zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 2 Afscheid bij VUT/pensioen/afkeuring

Lid 1

De ambtenaar ontvangt een bloemstuk t.w.v. € 14,00 en een bedrag van € 125,00 (gebruteerd).

Lid 2

Wanneer de ambtenaar dat wenst, wordt hij in de gelegenheid gesteld van de collega’s werkzaam bij deze gemeente afscheid te nemen in de kantine van het gemeentehuis tussen 16.30 en 17.30 uur. De kosten verbonden aan dit afscheid zijn voor rekening van de gemeente.

Lid 3

Wanneer de ambtenaar dat wenst wordt hem een receptie aangeboden waarbij ook relaties kunnen worden uitgenodigd. De receptie kan naar keuze georganiseerd worden in het gemeentehuis, De Brinkhof, De Hullen of op de werkplaats. De kosten van de receptie komen voor maximaal € 12 per persoon voor rekening van de gemeente.

Lid 4

Als de ambtenaar geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheden onder b of c, maar zelf iets anders wil organiseren, dan worden de kosten op declaratiebasis vergoed tot een bedrag van maximaal € 500,00.

Artikel 3 Huwelijk en huwelijksjubileum

Wanneer de werkgever op de hoogte is gesteld van het huwelijk / partnerschapsregistratie / huwelijksjubileum / partnerschapsregistratiejubileum wordt een bloemstuk t.w.v. € 14,00 gestuurd.

Artikel 4 Geboorte

Wanneer de werkgever op de hoogte is gesteld van de geboorte wordt een bloemstuk t.w.v. € 14,00 gestuurd.

Artikel 5 Langdurige ziekte/ ziekenhuisopname

Bij langdurige ziekte (> 3 weken) of ziekenhuisopname wordt een bloemstuk of fruitmand gestuurd t.w.v. € 14,00.