Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Aanwijzing ligplaats woonschepen (1995)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing ligplaats woonschepen (1995)
CiteertitelAanwijzing ligplaats woonschepen (1995)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder, art. 5.3.2.1, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-1995Nieuwe regeling

23-01-1995

Gemeenteblad, 110 en De Noordoostpolder, 26-01-1995.

1995-1019

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing ligplaats woonschepen (1995)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelet op artikel 5.3.2.1, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder;

 

B E S L U I T E N:

  • I.

    als plaats waar woonschepen bij langdurig verblijf binnen de gemeente met vergunning ligplaats mogen hebben, aan te wijzen: de kopse kant van de 2e Binnenhaven langs de Landbouwkade te Emmeloord;

     

  • II.

    het onder I genoemde besluit te publiceren in "De Noordoostpolder" van 26 januari 1995.

Emmeloord, 23 januari 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                de burgemeester,