Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
OVER-gemeenten

Attentieregeling bij speciale gebeurtenissen en jubilea

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOVER-gemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAttentieregeling bij speciale gebeurtenissen en jubilea
CiteertitelAttentieregeling bij speciale gebeurtenissen en jubilea
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gebeurtenissen onder ‘diverse gebeurtenissen’ zijn tevens van toepassing op de leden van het college van de gemeente Wormerland en Oostzaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-01-2020nieuwe regeling

01-07-2014

intranet

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Attentieregeling bij speciale gebeurtenissen en jubilea

 

 

Diverse gebeurtenissen

Onderstaand is een overzicht gegeven van te volgen procedures bij speciale gebeurtenissen en jubilea per 1 juli 2014. De regeling is van toepassing op de ambtelijke organisatie van OVER-gemeenten. De gebeurtenissen onder ‘diverse gebeurtenissen’ zijn tevens van toepassing op de leden van het college van de gemeente Wormerland en Oostzaan.

Organisatie en communicatie

Het is in eerste instantie aan het afdelingshoofd om het geven van een attentie bij diverse gebeurtenissen of het verzorgen van een afscheid in goede banen te leiden. Bij het geven van een attentie krijgt de medewerker op passende wijze aandacht van het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd bepaalt samen met de medewerker hoe het afscheid zal plaatsvinden. Tevens wordt de communicatie samen bepaald, zoals het houden van een speech met de mogelijkheid van het opnemen van het afscheid op video en gedeeld op intranet en/of op Yammer.

 

HRM en secretariaat

HRM zorgt voor een tijdig overzicht van de attenties bij diverse gebeurtenissen richting afdelingshoofd aan het begin van elk jaar. HRM zorgt tevens dat een kadobon of het bedrag beschikbaar is. Kaarten zijn bij HRM beschikbaar.

Bloemen kunnen via het bestuurssecretariaat worden besteld (richtlijn € 15,- per boeket).

 

Receptie bij jubilea en afscheid

Het afdelingshoofd maakt met de betrokken medewerker afspraken over de viering van een jubilea of afscheid.

 

Jubilea

HRM geeft de jaarlijkse basisinformatie m.b.t. jubilea aan de afdelingshoofden waarbij het afdelingshoofd zorg draagt dat de:

 • -

  gratificatie wordt betaald;

 • -

  gratificatie- / felicitatiebrief wordt gemaakt;

 • -

  bloemen via het secretariaat worden besteld;

 • -

  kado(bon) kan worden overhandigd.

       

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014 en kan worden aangehaald als "Attentieregeling bij speciale gebeurtenissen en jubilea".

Directie van OVER-gemeenten.

 R.A. Schaatsbergen J. Sutmuller