Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Beleidsregels inzake het aankondigen van evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake het aankondigen van evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen
CiteertitelBeleidsregels inzake het aankondigen van evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbeleidsregels aankondigen evenementen exposities collectes kledinginzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201314-01-2003Nieuw beleid

14-01-2003

Elektronisch gemeenteblad Officiële publicaties, 09-01-2013

MME

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake het aankondigen van evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen

 

 

Artikel 1  

in te trekken het besluit van burgemeester en wethouders "beleidsregels inzake het aankondigen van evenementen" d.d. 21 december 1999, inwerking getreden op15 januari 2000;

Artikel 2  

vast te stellen de navolgende beleidsregels inzake het aankondigen van evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen

 • a.

  Evenementen, exposities e.d. alsmede collecte- en kledinginzamelingen die in Oirschot of Spoordonk plaatsvinden mogen alleen via de 5 uniforme evenementenborden aan de Kempenweg, Bestseweg, Oude Grintweg, Spoordonkseweg, het Marktplein worden aangekondigd, waarbij, indien sprake is van meer dan 5 aankondigingen de evenementen waarvoor een evenementenvergunning is afgegeven alsmede de collecte c.q. kledinginzamelingen voorrang hebben op de exposities e.d. in openbare gebouwen;

 • b.

  Op het gebruik van de evenementenborden zijn de "gebruiksvoorwaarden evenementenborden" van toepassing;

 • c.

  Evenementen die in de Beerzen plaatsvinden mogen met eigen materiaal worden aangekondigd in de bebouwde kommen en wel aan de Hoogeindseweg in Oostelbeers, in de grasberm nabij huisnummer 3 tussen lichtmast 4 en 5 en de Westelbeersedijk in Middelbeers, in de grasberm aan de buitenzijde van het fietspad tegen over huisnummer 2 nabij lichtmast 3;

 • d.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag van publicatie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OIRSCHOT

De secretaris,                                         De burgemeester,

 

J.P.C.M. Vriens                                       Mr. G.G.I.M. Speetjens