Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent een rookverbod in bossen en natuurterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent een rookverbod in bossen en natuurterreinen
CiteertitelRookverbod in bossen en natuurterreinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-202006-07-2020nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-125071

2316

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent een rookverbod in bossen en natuurterreinen

Het is de afgelopen tijd erg droog geworden in de natuur. Vanwege de aanhoudende hitte en droogte vormen open vuur en roken een groot risico op brand en is de kans aanwezig dat er een snel uitbreidende natuurbrand ontstaat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per direct een rookverbod in te stellen.

 

Rookverbod:

  • 1.

    Het is verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een door het college aangewezen periode.

Dit rookverbod wordt ingesteld zo lang we in de zogenaamde fase 2 zitten. In fase 2 is het risico op een natuurbrand groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

 

Verleende ontheffingen

Op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf (APV) is het verboden in de open lucht vuur te stoken. Op grond van artikel 5:34 lid 2 APV geldt dit verbod vanwege de actuele weersomstandigheden nu ook voor het gebruik van kaarsen, fakkels, en dergelijke, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven en voor koken, bakken en braden in alle buitengebieden, recreatiegebieden, agrarische terreinen, parken, bermen en oevers met gras, planten en gewassen.

Dit betekent dat u per direct geen vuur mag stoken, ook niet als daarvoor eerder een ontheffing is verleend. In uw eigen tuin mag dit uiteraard nog wel, maar let ook hierbij op. Laat het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter en zet een emmer water klaar.