Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opmeer

Algemeen aanwijsbesluit APV Opmeer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijsbesluit APV Opmeer 2016
CiteertitelAlgemeen aanwijsbesluit APV Opmeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201719-12-2019nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 28-4-2017

Postregistratienummer 16.0013603

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijsbesluit APV Opmeer 2016

Het college van Burgemeester en wethouders en de Burgemeester besluiten, ieder voor zover zij bevoegd zijn:

 

De volgende besluiten te nemen op basis van de APV Opmeer 2016:

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

Op basis van de artikel 2:10 lid 3 worden de volgende categorieën van voorwerpen aangewezen waar het verbod (om zonder voorafgaande vergunning de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan) niet geldt:

Alle voorwerpen die geen reclame-uiting bevatten indien:

 • a.

  het gebruik geen schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;

 • b.

  het gebruik voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c.

  het gebruik niet langer duurt dan 72 uur; en

 • d.

  het betreffende voorwerp tenminste een vrije doorgang van 2 meter op fietspaden en voetpadenen een vrije doorgang van 4 meter op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer laat.

 

Artikel 2:25 Evenement
 • -

  Op basis van artikel 2:25 lid 5 worden de volgende categorieën vechtsportevenementen, - wedstrijden, of gala’s aangewezen:

  • 1.

   Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooi gevecht).

  • 2.

   Kickboksen en Muay Tay (Thaiboksen) in al hun varianten.

 • -

  Het besluit van 29 juli 2014 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

Op basis van artikel 2:28 lid 7 worden para-commerciële rechtspersonen, in zin van de Drank- en horecawet, behoudens jongeren centra en motorclubs, die geen terras hebben, vrijgesteld van de vergunningsplicht.

 

Artikel 2:42 Plakken en kladden

Op basis van artikel 2:42 lid 4 worden aanplakborden (op de volgende locaties) aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

Opmeer: bij de kruising van de Plantenlaan met de Breestraat;

Hoogwoud: bij de kruising van de Oosterboekelweg met de Herenweg;

Hoogwoud: op het recreatieterrein De Weijver, bij de skatebaan;

Aartswoud: langs de Schoolstraat, bij de ingang van het parkeerterrein naast Schoolstraat 32;

De Weere: langs de Vekenweg, voor het perceel Vekenweg 2.

 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
 • -

  Op basis van artikel 2:48 lid 1 worden conform bijlage 1 (op en binnen het geel gearceerde gebied) de dorpskernen van Hoogwoud, Spanbroek en Hoogwoud aangewezen als gebied waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • -

  Het aanwijsbesluit van 10 november 2009 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2:57 Loslopende honden

Op basis van artikel 2:57 lid 2 worden conform bijlage 2 de volgende plaatsen aangewezen waar de eigenaar of houder van een hond die hond niet aangelijnd kan laten verblijven of loslopen:

• De geluidswal langs A.C. de Graafweg in Opmeer en Spanbroek;

• Parkje De Glazenwagen in Opmeer;

• Sport- en recreatieterrein De Weijver: het half verharde parkeerterrein ter hoogte van de Koningspade, tenzij deze is verhuurd ten behoeve van een activiteit;

• Bosplan Hoogwoud (deel met de paden met houtsnippers);

• Hogeweg: een deel van het wandelpad is losloopgebied (strook HHNK) en een strook is aangelijnd (strook gemeente).

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden

Op basis van artikel 2:58 lid 3 worden de volgende gebieden aangemerkt als gebied waarvoor geen opruimplicht geldt:

• Binnen de bebouwde kom:

De bermen langs de A.C. de Graafweg, Herenweg te Hoogwoud, Hertog Willemweg, Koningspade, Middelweg, Oosterboekelweg, Opmeerderweg, Pade, Spanbroekerweg, Toevlucht en Vekenweg .

• Buiten de bebouwde kom: de bermen langs de weg.

 

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

Op basis van artikel 5:6 lid 1 sub a wordt de bebouwde kom van de gemeente Opmeer aangewezen als weg waar het verboden is om een recreatievoertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.

 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen
 • -

  Op basis van zowel artikel 5:8 lid 1 als lid 2 wordt de bebouwde kom van de gemeente Opmeer aangewezen als verboden plaats met uitzondering van industrieterrein ‘De Veken’, behalve het gedeelte van ‘De Veken’ bij huisnummer 200 tot 204.

 • -

  De besluiten van 31 december 2007 en 15 mei 2012 worden ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld op 13 december 2016.

Burgemeester en wethouders van Opmeer,

G.J.A.M. Nijpels,

burgemeester

M.A.S. Winder,

secretaris