Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageInkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Woerden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oudewater 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017Nieuwe regeling

31-01-2017

Intranet februari 2017

17A.00067/2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

 

 

besluit:

 

 

1. het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oudewater vast te stellen en per 1 maart 2017 in te laten gaan;

2. de Nota Inkoop - en aanbestedingsbeleid gemeente Oudewater 2014 per 1 maart 2017 in te trekken.

 

 

Aldus besluit door het college van burgemeester en wethouders van Oudewater op 31 januari 2017.