Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overijssel

Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Wijziging Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverijssel
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingProvincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Wijziging Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer
CiteertitelWijziging Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2019Nieuwe regeling

24-09-2019

prb-2019-6538

2019/0275139

Tekst van de regeling

Intitulé

Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Wijziging Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 24 september 2019

Kenmerk: 2019/0275139

Inlichtingen bij: A.H. Janssen

Telefoon: 038 499 85 87

E-mail: AH.Janssen@overijssel.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 24 september 2019 tot wijziging van de subsidieplafonds van het Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer (kenmerk 2019/0255475);

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Besluiten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

Onderdeel:

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

  • 1.

   Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering:

   • in deelgebied Noordwest Overijssel: € 1.200.000,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 350.000 in de leefgebieden “open grasland” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Midden Overijssel: € 411.500,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 86.500 in de leefgebieden “open grasland” en “open akker” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Noordoost Twente: € 175.000,- voor de periode 2020-2021.

Wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

  • 1.

   Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering:

   • in deelgebied Noordwest Overijssel: € 1.100.000,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 350.000 in de leefgebieden “open grasland” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Midden Overijssel: € 461.500,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 86.500 in de leefgebieden “open grasland” en “open akker” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Noordoost Twente: € 225.000,- voor de periode 2020-2021.

ARTIKEL II

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020.

 

Zwolle,24 september 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel

N.Versteeg,

secretaris

A.P.Heidema,

voorzitter