Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Vergunningen, Toezicht en Handhaving
CiteertitelBesluit ondermandaat Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat
Externe bijlagebijlage ondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
  2. Mandaatregeling Peel en Maas, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2014nieuw ondermandaat

21-05-2014

elektronisch gemeenteblad week 22, 2014

1894/2014/473106

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

 

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

 

overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten,

 

gelet op de mandaatregeling Peel en Maas,

 

besluit

 

  • -

    de aan de teammanager vergunningen, toezicht en handhaving gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de medewerkers die werkzaam zijn in de vermelde functies dan wel taken en taakvelden, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers;

  • -

    voorgaande ondermandaatbesluiten met betrekking tot aan hem gemandateerde bevoegdheden in te trekken.

 

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

 

Het overzicht met ondermandaten wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 

Panningen, 21 mei 2014

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

 

J.W.M. van der Biesen 

Bijlage 1 Overzicht behorende bij besluit van de teammanager vergunningen, toezicht en handhaving van 21 mei 2014 om ondermandaat te verlenen

bijlage ondermandaat