Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 met activiteitenplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota (rest)strokenbeleid 2012-2017 met activiteitenplan
CiteertitelNota (rest)strokenbeleid 2012-2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpreststroken
Externe bijlageNota (rest)strokenbeleid 2012-2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2012nieuwe regeling

26-06-2012

elektronisch gemeenteblad week 27, 2012

1894/2014/448203

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017

De raad van de gemeente Peel en Maas

 

Gelet op voorstel 2012-061

Zaaknummer: 1894/2012/79992

 

Gelet op het bepaalde in artikel 169 van de Gemeentewet

Gehoord de beraadslagingen

 

Besluit

De Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 met actieplan vast te stellen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2012

de raad van de gemeente Peel en Maas

de griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo