Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Kwaliteitsborging sociaal domein gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwaliteitsborging sociaal domein gemeente Peel en Maas
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpkwaliteitsborging sociaal domein
Externe bijlageKwaliteitsborging Sociaal Domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 53a lid 6 Participatiewet
  2. artikel 3 lid 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  3. artikel 2.3.9 Wet maatschappelijke ondersteuning
  4. artikel 8.1.3 Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018gewijzigde regeling, onderdeel jeugdwet en punt 3.1

19-03-2018

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2018/1223414
04-07-201730-03-2018nieuwe regeling

19-06-2017

www.peelenmaas.nl

1894/2017/909649

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwaliteitsborging sociaal domein gemeente Peel en Maas