Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

in afwijking van de genoemde datum inwerkingtreding, treedt dit besluit in werking de dag nadat aan de personen bedoeld onder I een brief is verzonden met de inhoud van dit besluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2017Onbekend

18-07-2017

Gemeenteblad 2017, 134560

134560

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 

besluiten:

 

  • I

    Aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

    de personen die benoemd zijn in de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD Zaanstreek-Waterland

  • II

    In te trekken het besluit van 23 december 2014 tot aanwijzing van mevrouw J. Dap en mevrouw C. Kraijo als toezichthouder Wmo (voor calamiteiten).

Purmerend, 18 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de loco-secretaris,

H.J.C. Welage

de loco-burgemeester,

R.J. Helm