Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente
CiteertitelAanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPubliekdiensten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2019Nieuwe regeling

30-07-2019

gmb-2019-199004

1484617

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

gelet op artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2012 inzake delegatie van de bevoegdheid tot aanwijzing van huizen der gemeente;

 

overwegende dat,

  • Café Aad de Wolf / Lansdael voldoet aan de wettelijke eisen en normen die gelden voor een trouwlocatie in de Gemeente Purmerend,

  • de leges voor een huwelijksvoltrekking op deze locatie gelijkgesteld worden aan de leges die gelden voor het huis der gemeente, locatie “Kaasmarkt”,

     

B E S L U I T E N:

 

  • I.

    Café Aad de Wolf / Lansdael aan te wijzen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Purmerend, 30 juli 2019

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de loco-secretaris,

J.Cohen

de loco-burgemeester,

H.M.M. Rotgans