Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit aanwijzing medewerkers belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing medewerkers belastingen
CiteertitelBesluit aanwijzing medewerkers belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing medewerkers belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

Aan te wijzen als gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

a) de medewerkers van de gemeente Deventer en Raalte belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, als opgenomen in bijlage 1.

b) de door de invorderingsambtenaar van de gemeente Deventer als zodanig aangewezen medewerkers van Mandaat h/o de naam Cannock Chase Public.

Artikel 2  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A. Zoon

1  

Bijlage 1 bij Besluit 4 aanwijzing medewerkers belastingen

Gemeente Deventer   functie

E.M. Röben    teammanager

A.H. Bouwmeester   senior fiscaal juridisch medewerker

N.J.E. Pijnenburg - van der Peppel fiscaal juridisch medewerker

H. Koldewijn    fiscaal juridisch medewerker

T. Achterkamp    fiscaal juridisch medewerker

M.M. Beltman – Lobeek   taxateur

J. de Vries – Huisman   medewerker WOZ/aanslagoplegging

C.I.I. de Witte    taxateur

M.A. Lopez Blanco   medewerker WOZ/aanslagoplegging

N. Hendriks – Buis   medewerker WOZ/aanslagoplegging

G. Curtu    functioneel beheerder

R. van Hengel    medewerker belastingen

H. Fokkens    medewerker belastingen

P. Arslan    medewerker belastingen

A.G.M. Nijland – Kloosterman  medewerker belastingen

B.M. ter Maat – Jansen   medewerker belastingen

R.M.E. Vos    fiscaal juridisch medewerker

E. Klein Ovink    medewerker belastingen

H.J.G. Antonissen - Gerrits   fiscaal juridisch medewerker

H. W. Langeveld   adjunct directeur

F.A.J. Simons senior medewerker vorderingen

J.L.A.M. Holleman medewerker invordering A

L. Jellesma medewerker invordering B

A. Alberts-Steijnis financieel administratief medewerker

G. Bosch  medewerker invordering B

A. Norder  financieel administratief medewerker

Y.J. Wessels-Bits financieel administratief medewerker

M.A. Kartutu-Huisman financieel administratief medewerker

E. Lueks  financieel administratief medewerker

D. Hulman  financieel administratief medewerker

R.A. Hunink teammanager

Van het Team Publiekszaken  de medewerkers Publiekszaken dienstverlening

    de groepsmanager Publiekszaken

    de teammanager Publiekszaken

Van het Team Telefonie  de  (senior) medewerkers telefonie

     de teammanager telefonie

 

Gemeente Raalte   functie

J.G.M. Koolhof    fiscaal juridisch medewerker

E.G.J. Sibelt    fiscaal juridisch medewerker

P.G.J.. Elders - Wissink   medewerker WOZ/aanslagoplegging

H. Oud Ammerveld   medewerker belastingen

H.J.M. Koerhuis   medewerker belastingen

T.A. te Wierike  - Kruiper  medewerker belastingen

M.J. Soesman    medewerker belastingen

M.G.M. Viscaal   medewerker belastingen

M.J.F. Ogink    medewerker invordering B

Van het Team Publiekszaken  de medewerkers met de functie dienstverlener A en B

    de medewerkers met de functie senior dienstverlener

     de teammanager A

 

Gemeente Olst-Wijhe   functie

J.W. Hanekamp    medewerker WOZ/aanslagoplegging

J.M. Askamp    medewerker belastingen

B.A. Brinkman    medewerker belastingen

I. Roroa    medewerker belastingen

G. Boswinkel-Hollegien  financieel administratief medewerker

Van het Team Publiekszaken  de teammanager

Van publieke dienstverlening  de eenheidsmanager publieke dienstverlening

     de coördinator burgerzaken

     de medewerkers back-office burgerzaken

     de coördinator frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken-WMO-Soza