Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Gemeentewet, art. 246a
  3. Wet waardering onroerende zaken, art 30
  4. Wet waardering onroerende zaken, art 31
  5. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
  6. Invorderingswet 119, art. 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op de artikelen 231  en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30  en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen  en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit

Artikel 1  

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen  en de artikelen 58  en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet  bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet , gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

a) de medewerkers als opgenomen in bijlage 1.

b) de door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Deventer en/of de invorderings-/heffingsambtenaar van de gemeente Deventer als zodanig aangewezen medewerkers van Mandaat h/o de naam Cannock Chase Public.

Artikel 2  

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken  bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke belastingen:

a) de medewerkers als opgenomen in bijlage 1.

b) de door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Deventer en/of de invorderings-/heffingsambtenaar van de gemeente Deventer als zodanig aangewezen medewerkers van Mandaat h/o de naam Cannock Chase Public.

Artikel 3  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A.Zoon

1  

Bijlage 1 bij  7. Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen belastingen

Gemeente Deventer   functie

E.M. Röben    teammanager

A.H. Bouwmeester   senior fiscaal juridisch medewerker

N.J.E. Pijnenburg - van der Peppel fiscaal juridisch medewerker

H. Koldewijn    fiscaal juridisch medewerker

T. Achterkamp    fiscaal juridisch medewerker

M.M. Beltman – Lobeek  taxateur

J. de Vries – Huisman   medewerker WOZ/aanslagoplegging

C.I.I. de Witte    taxateur

M.A. Lopez Blanco   medewerker WOZ/aanslagoplegging

N. Hendriks – Buis   medewerker WOZ/aanslagoplegging

G. Curtu    functioneel beheerder

R. van Hengel    medewerker belastingen

H. Fokkens    medewerker belastingen

P. Arslan    medewerker belastingen

A.G.M. Nijland – Kloosterman  medewerker belastingen

B.M. ter Maat – Jansen   medewerker belastingen

R.M.E. Vos    fiscaal juridisch medewerker

E. Klein Ovink    medewerker belastingen

H.J.G. Antonissen - Gerrits   fiscaal juridisch medewerker

H. W. Langeveld   adjunct directeur

F.A.J. Simons senior medewerker vorderingen

J.L.A.M. Holleman medewerker invordering A

L. Jellesma medewerker invordering B

A. Alberts-Steijnis financieel administratief medewerker

G. Bosch  medewerker invordering B

A. Norder  financieel administratief medewerker

Y.J. Wessels-Bits financieel administratief medewerker

M.A. Kartutu-Huisman financieel administratief medewerker

H.J. Koers  belastingdeurwaarder

H. van Norel belastingdeurwaarder

E. Lueks  financieel administratief medewerker

D. Hulman  financieel administratief medewerker

R.A. Hunink teammanager

Van het Team Publiekszaken  de medewerkers Publiekszaken dienstverlening

    de groepsmanager Publiekszaken

    de teammanager Publiekszaken

Van het Team Telefonie  de  (senior) medewerkers telefonie

     de teammanager telefonie

Gemeente Raalte   functie

J.G.M. Koolhof    fiscaal juridisch medewerker

E.G.J. Sibelt    fiscaal juridisch medewerker

P.G.J. Elders - Wissink   medewerker WOZ/aanslagoplegging

H. Oud Ammerveld   medewerker belastingen

H.J.M. Koerhuis   medewerker belastingen

T.A. te Wierike  - Kruiper  medewerker belastingen

M.J. Soesman    medewerker belastingen

M.G.M. Viscaal   medewerker belastingen

M.J.F. Ogink    medewerker invordering B

Van het Team Publiekszaken  de medewerkers met de functie dienstverlener A en B

    de medewerkers met de functie senior dienstverlener

     de teammanager A 

Gemeente Olst-Wijhe   functie

J.W. Hanekamp    medewerker WOZ/aanslagoplegging

J.M. Askamp    medewerker belastingen

B.A. Brinkman    medewerker belastingen

I. Roroa    medewerker belastingen

G. Boswinkel-Hollegien   financieel administratief medewerker

Van het Team Publiekszaken  de teammanager

Van publieke dienstverlening  de eenheidsmanager publieke dienstverlening

     de coördinator burgerzaken

     de medewerkers back-office burgerzaken

     de coördinator frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken-WMO-Soza