Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Delegatiebesluit bodemkwaliteitskaarten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit bodemkwaliteitskaarten
CiteertitelDelegatiebesluit bodemkwaliteitskaarten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2013nieuwe regeling

26-09-2013

Weekblad voor Salland, 09-10-2013

2887

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit bodemkwaliteitskaarten

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013

besluit:

1. De Nota Bodembeheer vast te stellen;

2. Het erkennen van de bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten te delegeren aan het college.

Aldus besloten in de vergadering van 26 september 2013.

de griffier,

de voorzitter,