Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Vrijstelling categorieën voorwerpen waarvoor het verbod om een weg ander te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling categorieën voorwerpen waarvoor het verbod om een weg ander te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt
CiteertitelVrijstelling categorieën voorwerpen waarvoor het verbod om een weg ander te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 2.10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling categorieën voorwerpen waarvoor het verbod om een weg ander te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat het, met inachtneming van artikel 2.10, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, vastgesteld bij raadsbesluit 12 november 2009 gewenst wordt geacht categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarvoor het verbod om een weg anders te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt;

besluit:

de volgende voorwerpen aan te wijzen waarvoor het verbod om een weg anders te gebruiken dan de publieke functie ervan niet geldt:

 • 1.

  Vlaggen, wimpels of vlaggenstokken als deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 • 2.

  Zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

  • a.

   geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt;

  • b.

   geen onderdeel van het scherm, in welke stand deze ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;

  • c.

   geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opstaande gevel reikt.

 • 3.

  Voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt dat onmiddellijk na beëindiging daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg zijn verwijderd en de weg daarvan gereinigd is.

 • 4.

  Voertuigen (met uitzondering van bouwkranen, mobiele bouwliften en kraanwagens).

 • 5.

  Voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

 • 6.

  Standplaatsen als bedoeld in artikel 5.18.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker, P.A. Zoon