Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit aanwijzen toezichthouder Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzen toezichthouder Wmo
CiteertitelBesluit aanwijzen toezichthouder Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 6.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2015nieuwe regeling

09-06-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 64167

8978

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzen toezichthouder Wmo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte heeft op 9 juni 2015 besloten:

 

de directeur Publieke gezondheid van GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar, zoals bedoeld in art. 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning.

Raalte, 9 juni 2015