Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels kosteloze huwelijksvoltrekking en kosteloze partnerschapsregistraties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kosteloze huwelijksvoltrekking en kosteloze partnerschapsregistraties
CiteertitelBeleidsregels kosteloze huwelijksvoltrekking en kosteloze partnerschapsregistraties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet rechten burgerlijke stand, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2016nieuwe regeling

23-08-2016

Gemeenteblad 2016, nr.

5005-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kosteloze huwelijksvoltrekking en kosteloze partnerschapsregistraties

BELEIDSREGELS KOSTELOZE HUWELIJKSVOLTREKKING EN KOSTELOZE PARTNERSCHAPSREGISTRATIES

 

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners verplicht om twee tijdstippen beschikbaar te stellen om kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties te laten plaatsvinden.

 

In deze beleidsregels zijn de voorwaarden en regels opgenomen die in onze gemeente gesteld zijn aan kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties.

 

 

 • 1.

  Minstens één van de aanstaande partners is inwoner van Raalte.

 • 2.

  De ceremonies vinden alleen plaats op maandag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur.

 • 3.

  De ceremonie van de kosteloze huwelijksvoltrekking beperkt zich tot het opmaken van de akte en het geven van het ‘ja-woord’.

 • 4.

  De ceremonie van de kosteloze partnerschapsregistraties beperkt zich tot het tekenen van de akte.

 • 5.

  De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en de kosteloze partnerschapsregistraties worden uitgevoerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 6.

  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken van aanstaande partners voor een bepaalde ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 7.

  Voorafgaand aan de ceremonie vindt geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 8.

  De ceremonie vindt plaats in de daarvoor aangewezen locatie in het gemeentehuis in Raalte, Zwolsestraat 16.

 • 9.

  In de ruimte waar de ceremonie plaatsvindt, zijn 6 zitplaatsen.

 • 10.

  Als in de ruimte waar de ceremonie plaatsvindt te weinig staanplaatsen zijn voor de overige aanwezigen, wordt van die ruimte de deur geopend. Daardoor komt een aantal aanwezigen in de hal van het gemeentehuis te staan.

 • 11.

  Het is niet toegestaan om een persoonlijke invulling te geven aan de ceremonie, zoals een toespraak, het afspelen van muziek of het verstrooien van rijst, bloemen of andere zaken.

Vastgesteld op 23 augustus 2016

de burgemeester de gemeentesecretaris