Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Machtiging melding datalekken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtiging melding datalekken
CiteertitelMachtiging melding datalekken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens, art. 34b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2017nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad 2017, 108785

3866-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtiging melding datalekken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

gelet op het bepaalde in artikel 34b van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

 

 

  • 1.

    de Chief Information Security Officer/ Data Protection Officer (CISO/ DPO) van de gemeente Deventer te machtigen inbreuken op beveiliging als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (datalekken) te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

  • 2.

    deze machtiging eveneens te geven aan de vervanger van de CISO/DPO van de gemeente Deventer, of bij het ontbreken daarvan, aan de hiërarchisch hoger geplaatste functionaris.

 

Aan dit besluit is de instructie verbonden dat de gemachtigde handelt binnen het kader van vastgestelde Procedure melding datalekken.

Aldus besloten in de collegevergadering van 23 mei 2017.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema