Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer omtrent het aanwijzen van barbecue locaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer omtrent het aanwijzen van barbecue locaties
CiteertitelAanwijzingsbesluit barbecue locaties
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2013nieuwe regeling

21-11-2013

Website van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer omtrent het aanwijzen van barbecue locaties

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 oktober 2013,

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 7 oktober 2013,

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap het Alkmaarder en Uitgeestermeer;

 

b e s l u i t :

 

barbecueën toe te staan op de gearceerde plaatsen zoals aangegeven op de gebiedskaarten behorende bij het voorstel.

 

Castricum,21 november 2013

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap het Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

De voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage bij agendapunt 14

Recreatieterrein De Hoorne

 

Recreatieterrein De Woudhaven

 

Recreatieterrein Dorregeest

 

Recreatieterrein Uiterdam

 

Recreatieterrein Zwaansmeer