Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Geestmerambacht

Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Geestmerambacht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening
CiteertitelAanwijzing terreinen voor uitvoering algemene verordening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-54455.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2014nieuwe regeling

25-06-2014

Noord-Hollands Dagblad edities Alkmaar en Heerhugowaard d.d. 19-9-2014

Nummer: 2014/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 maart 2014

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 5 maart 2014

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

 

b e s l u i t :

  • 1.

    De terreinen en routes voor het wel en niet toestaan van ongeklede recreatie, (loslopende) honden, paarden, watersport, dagkamperen en barbecueën zoals aangegeven op de drie bijgevoegde kaarten, vast te stellen;

  • 2.

    De eerdere uitvoeringsbesluiten op basis van de oude algemene verordening in te trekken;

  • 3.

    Waar mogelijk, uitbreiding van het aantal locaties voor barbecueën.

Noord-Scharwoude,25 juni 2014

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

de voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage