Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Aanstellingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanstellingsbeleid
CiteertitelAanstellingsbeleid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanstellingsbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-201101-01-2020Onbekend

16-11-2011

Onbekend

10.0004667

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbeleid

 

 

Aanstellingsbeleid

Aanstellingsbeleid

Aanstellingsbeleid

 • 1. Voorafgaand aan de aanstelling

 • 2. Aanstelling

 • 3. (Tijdelijke) urenuitbreiding

 • 4. Werkzaam zijn in verschillende functies

 • 5. Arbeidsovereenkomst (deze overeenkomst kent een minimum-urengarantie)

 • 6. Inhuren via een uitzendbureau of detacheringsovereenkomst

 • 7. Vrijwilligersovereenkomst

 • 8. Inhuren als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er)

 • 9. Dienstverleningsovereenkomsten

 • 10. Stageovereenkomst

 • 11. Vakantiekrachten

 • 12. Werken na 65 jaar

 • 13. Aanspraken op een WW-uitkering

Nummer: 10.0004667Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 16 juni 2011Instemming COR d.d. 31 maart 2011 Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2011