Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlcohol-, drugs- en medicijngebruik
CiteertitelAlcohol-, drugs- en medicijngebruik
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAlcohol-, drugs- en medicijngebruik

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201101-01-2020Onbekend

11-04-2014

Onbekend

09.0001681

Tekst van de regeling

Intitulé

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik

 

 

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • Artikel 3 Verantwoordelijkheid

 • Artikel 4 Voorlichting en preventie

 • Artikel 5 Alcohol en drugs

 • Artikel 6 Medicijnen

 • Artikel 7 Aanvullende maatregelen en uitzonderingen

 • Artikel 8 Sancties

 • Artikel 9 Naleving van de regeling

 • Artikel 10 Klachtenprocedure

 • Artikel 11 Hardheidsclausule

 • Artikel 12 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 13 Inwerkingtreding

 • Algemene toelichting

 • Toelichting Artikel 3 Verantwoordelijkheid

 • Toelichting Artikel 4 Voorlichting en preventie

 • Toelichting Artikel 5 Alcohol en drugs

 • Toelichting Artikel 6 Medicijnen

 • Toelichting Artikel 7 Aanvullende maatregelen en uitzonderingen

 • Toelichting Artikel 8 Sancties

 • Procedure bij (een vermoeden van) alcohol- en/of drugsgebruik

Nummer: 09.0001681 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 13 oktober 2011 Instemming COR d.d. 15 september 2011 Deze regeling treedt in werking op 13 oktober 2011