Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Gooi en Vechtstreek

Gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingGesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken regeling
CiteertitelRegeling gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegeling gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2020Onbekend

11-04-2014

Onbekend

11.0006851

Tekst van de regeling

Intitulé

Gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken regeling

 

 

Regeling gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken

Regeling gesprekscyclus, jaargesprekken en beoordelingsgesprekken

Nummer: 11.0006851 Versie: 1.0 .

Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012