Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsplan TOOM (Terugdringen Ongewenste en Onechte automatische brandMeldingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsplan TOOM (Terugdringen Ongewenste en Onechte automatische brandMeldingen)
CiteertitelBeleidsplan TOOM (Terugdringen Ongewenste en Onechte automatische brandMeldingen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnota TOOM

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nederlandse Norm (NEN) 2535

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Onbekend

14-11-2007

Rijssens Nieuwsblad

2007007172

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsplan TOOM (Terugdringen Ongewenste en Onechte automatische brandMeldingen)

besluit:

Instemmen met de maatregelen uit het beleidsplan TOOM om het aantal ongewenste en onechte automatische brandmeldingen terug te dringen.

Bijlage Beleid TOOM  

Beleidsnota TOOM