Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Uitvoeringsvoorschrift nr. 6/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschrift nr. 6/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk;
CiteertitelUitvoeringsvoorschrift 6/09
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlgemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.57.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2009Nieuwe regeling

28-07-2009

Groot Rijswijk, 06-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Rijswijk; gelet op artikel 2.57, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk;           B E S L U I T E N :

 

 

I  

aan te wijzen de volgende plaatsen zoals bedoeld in artikel 2.57, eerste lid sub b, waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen (Verboden voor honden):

 

A. de speel- en ligweiden, kinderspeelplaatsen en schoolpleinen:

die als zodanig herkenbaar zijn of;

waarop dit verbod door middel van borden is aangegeven;

 

B. plaatsen die krachtens artikel 5.34a door het college zijn aangewezen als barbecueplaats;

 

C. de volgende gebieden (tevens weergegeven op de hondenkaart):

 

Strijp / Overvoorde / Presidentenbuurt / Ministersbuurt

1. park De Voorde, het open veld naast landhuis De Voorde;

2. park Steenvoorde, de voormalige boomgaard in de hoek tussen de Generaal Spoorlaan en de John F. Kennedylaan;

 

Julianapark / Huis te Lande / Te Werve / Stationskwartier

1. Julianapark: het veld gelegen naast de sporthal ’t Zandje tot aan de watergang;

2. Rijswijkse bos: het perceel rond de naald doorlopend tot tussen de 2 vijverpartijen;

 

Welgelegen / Rembrandtkwartier / Havenkwartier / Oud Rijswijk / Bomenbuurt

Bomenbuurt: het middengebied van het park aan de Cederlaan;

 

Plaspoelpolder / Elsenburg / Pasgeld / Haantje

Elsenburgerbos: het langwerpige open veld voor de vijver en gelegen naast “de heuvelring” ;

 

Muziekbuurt / Wilhelminapark

1. Wilhelminapark: vanaf de A4 over het Pieter Postmapad na de kruising met de omloop het eerste open veldje;

2. Wilhelminapark: het tweede open veld aan weerszijde van het Pieter Postmapad (komende vanaf de A4 over het Pieter Postmapad) tot aan en langs de vijverpartijen en omgrensd door voetpaden;

3. Het naaktstrand in het Wilhelminapark;

4. Wilhelminapark naast de Muziekbuurt: het terrein rondom de waterspeelplaats;

5. Wilhelminapark naast de Muziekbuurt: het open veld gelegen voor het scouting gebouw naast het Cananefatenpad;

 

Eikelenburg / Stervoorde / Hoekpolder / Sion

Hoekpolder: het gebied aan de binnenzijde begrensd door de begraafplaats Eikelenburg en aan de buitenzijde begrensd door de Rijner Weteringkade (vanaf de Eikelenburglaan), de Dulder en waar die uitmondt in de molenwetering, de molenwetering tot aan Eikelenburglaan;

 

 

 

II.  

aan te wijzen de plaatsen zoals bedoeld in artikel 2.57, tweede lid, waar de verboden genoemd in het eerste lid onder a en b niet gelden (losloop plekken voor honden):

 

Strijp / Overvoorde / Presidentenbuurt / Ministersbuurt

1. Strijp:

 • de groenstrook tussen de Ranonkeldreef  en de watergang;

 • de groenstrook tussen Sammersweg en de watergang tot aan de inrit;

 • de groenstrook tussen de weg en de singel langs de Schaapweg (zijde Strijp) tot aan de Winston Churchilllaan;

2. Park Overvoorde: het gebied aan de noordzijde van de Van Vredenburchweg;

 

 

Spoorzicht / Kleurenbuurt / Artiestenbuurt

1. De rechterstrook van de middenberm van de Beatrixlaan tussen de Van Vredenburchweg en de Generaal Spoorlaan;

2. Spoorzicht: het gebied achter de sportvelden en de bermen langs het pad bij de volkstuinen (langs het spoor);

3. Kleurenbuurt: de groenstrook aan de singel van de Hoogkamerlaan;

 

Julianapark / Huis te Lande / Te Werve / Stationskwartier

1. Julianapark:

 • Huis Te Veldepark tot aan het Julialaantje;

 • parkgebiedje aan de even zijde van de Huis te Landelaan tussen de weg en watergang in het park;

 • de groenstrook aan de even zijde van de Huis te Landelaan tussen de weg en het Wellantcollege;

 • het parkgebiedje aan de oneven zijde van Huis te Landelaan tot aan het Streekdierentehuis en begrensd door doorgaande watergangen;

 • het middenveld in het parkgebiedje voor Huize Westhoff;

 • groenstrook bij de kinderboerderij tussen de Van Vredenburchweg en de singel;

 • groenstrook langs Burgemeester Elsenlaan bij Park den Burg;

2. Huis te Lande: de groenstroken langs de singel aan de Cromhoutlaan;

3. Te Werve:

 • groenstrook langs Huis te Landelaan tussen Generaal Spoorlaan en ingang naar zwembad De Put;

 • groenstroken langs de singels aan Sir Winston Churchilllaan tussen Burgemeester Elsenlaan en het Generaal Eisenhowerplein;

 

Cromvliet / Leeuwendaal

1. Leeuwendaal: de berm tussen de Nassaukade en de Vliet;

2. Cromvliet: de berm langs de Broeksloot;

 

Welgelegen / Rembrandtkwartier / Havenkwartier / Oud Rijswijk / Bomenbuurt

1. Rembrandtkwartier: de groenstrook bij de singel van de Frans Halskade aan de oeverzijde achter de begraafplaats;

2. Havenkwartier: de groenstroken bij de Algemene Begraafplaats langs Klipperstraat en Handelskade;

3. de berm tussen de Huis Te Hoornkade en de Vliet;

4. de groenstrook langs de singel van de Thierenskade;

 

Hoornwijck / Broekpolder / Kraayenburg / Vrijenban

1. Vrijenban:

 • het eerste deel van de groenstrook aan het einde van de Patrijsweg;

 • de groenstrook langs de Zwaluwsingel;

 

 

Plaspoelpolder / Elsenburg / Pasgeld / Haantje

1. Plaspoelpolder:

 • groenstrook langs de singel van Sir Winston Churchilllaan tussen Burgemeester Elsenlaan en de Volmerlaan;

 • groenstrook langs de singels aan de Burgemeester Elsenlaan tussen de Handelskade en Veraartlaan;

 • groenstroken langs de singels van de Verrijn Stuartlaan;

 • groenstroken langs de singels van de Diepenhorstlaan;

2. Het hele Elsenburgerbos uitgezonderd het langwerpige open veldje gelegen voor de vijver en naast “de heuvelring”;

3. Elsenburg: de groengebiedjes tussen de Lange Kleiweg en TNO;

4. Pasgeld: het groengebiedje aan de Lange Kleiweg gelegen boven de doorsteek naar de Pasgeldlaan;

 

 

Muziekbuurt / Wilhelminapark

1. Muziekbuurt:

 • de groenstroken langs het water van de Paukensingel;

 • groenstroken langs het water van de Admiraal Helfrichsingel;

 • groenstroken langs het water van de Harpsingel;

 • de groenstrook tussen het water (langs de spoorbaan) en de Klaroenstraat;

2. Wilhelminapark-Muziekbuurt het groengebied tussen de A4, de Bosgang, het Cananefatenpad, en de Omloop, uitgezonderd  het open veld gelegen voor het scouting gebouw naast het Cananefatenpad;

3. Wilhelminapark: vanaf de A4 via de Bosgang de groenstrook tussen de Bosgang en de Spoorlijn;

4. Wilhelminapark: het hele gebied onder de Zweth, uitgezonderd het naaktstrandje;

 

 

Eikelenburg / Stervoorde / Hoekpolder / Sion

1. Hoekpolder: de berm tussen de Van der Kooijweg en de Molenwetering;

2. Hoekpolder: de berm aan weerszijde van de Hoekpolderweg;

3. Eikelenburg: de bermen langs het eerste voet/fietspad rechts van de Eikelenburglaan gerekend vanaf de rotonde Eikelenburglaan/Mgr. Bekkerslaan (het fiets/voetpad langs de voormalige NAM-locatie);

4. Stervoorde:

 • de bermen langs de singel aan de Johanna Westerdijkstraat ;

 • de bermen langs de grote singel aan de Dr. H.J. van Mooklaan;

 • de bermen langs de singel aan de Wethouder Brederodelaan (tussen de Van Mooklaan en de Bertha van Suttnerstraat);

 

 

III.  

vast te stellen de “Hondenkaart” die als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

IV.  

 

te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na de bekendmaking onder intrekking van het door hen genomen besluit, Uitvoeringsvoorschrift nr. 7/08 d.d. 12 augustus 2008.

 

 

Rijswijk, 28 juli 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris,                  de burgemeester,

 

 

 

 

drs. A. de Baat                mw. G.W. van der Wel -Markerink