Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Uitvoeringsvoorschrift nr. 9/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschrift nr. 9/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk
CiteertitelUitvoeringsvoorschrift nr. 9/09
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlgemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.67.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2009Nieuwe regeling

28-07-2009

Groot Rijswijk, 06-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De burgemeester van Rijswijk; gelet op artikel 2.67, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk;                                      B E S L U I T :

 

 

I  

aan te wijzen de Bureauchef van het politiebureau Rijswijk van de Regiopolitie Haaglanden als degene die bevoegd is het verkoopregister te waarmerken;

  

II  

te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na datum van bekendmaking, onder intrekking van het door hem genomen besluit, Uitvoeringsvoorschrift nr. 10/08 d.d. 13 mei 2008.

 

 

Rijswijk, 28 juli 2009

Burgemeester voornoemd,

 

 

 

                                              

 

mw. G.W. van der Wel -Markerink