Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2018
Externe bijlagenBijlage 1 Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Bijlage 2 Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2018vervangt eerdere aanwijzingsbesluiten

23-01-2018

gmb-2018-21208

Corsanummer 17.122777

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk 2018

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2018, houdende vaststelling van het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018 gemeente Rijswijk.

 

Gelet op afdeling V van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk en artikel 225 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 

 

I. aan te wijzen de plaatsen op de openbare weg waar, de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren” en op de bij dit besluit behorende kaarten met registratienummers

• Zone 1: 17.070360

• Zone 1a: 17.070368

• Zone 1b: 17.070370

• Zone 1c: 17.070371

• Zone 2: 17.070373

• Zone 2a 17.070374

• Zone 3 17.070375

• Zone 3a 17.070384

• Zone 4 17.125814 17.070448

• Zone 4a 17.070387

• Zone 4b 17.070388

• Zone 4c 17.125815

• Zone 4d 17.071074

• Zone 5 17.070390 17.070450

• Zone 5a 17.070392

 

II. de plaatsen op de voor het openbaar verkeer openstaande weg als vermeld in de overeenkomst met Vesteda, kenmerk 17.054212 waar tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren” en op de bij dit besluit behorende kaart met registratienummer 17.070372;

 

III. voor de onder II genoemde plaatsen de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren op de voor het openbaar verkeer openstaande weg”;

 

IV. dat dit besluit in werking treedt met ingang van 4 februari 2018;

 

V. dat bij inwerkingtreding van dit besluit, alle eerder genomen besluiten vervallen waarin zijn aangewezen de plaatsen waar en de tijdstippen waarop tegen betaling of met een vergunning mag worden geparkeerd, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare en strafbare feiten die zich tijdens hun werkingsperiode hebben voorgedaan;

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk op 23 januari 2018.

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

de secretaris,

drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen