Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGemeenteblad 2008-196

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gemeenteblad 2008-196

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2.;
 2. Protocol Huisbezoeken Stedelijke en Deelgemeentelijke Interventieteams Rotterdam d.d. 23 oktober 2007;
 3. Wet sociale werkvoorziening, art. 15a;
 4. Wet werk en bijstand, art. 76a;
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 53a;
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk, arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 53a;
 7. Wet werk en inkomen kunstenaars, art. 45a;
 8. Leerplichtwet 1969, art. 16, lid 1;
 9. Huisvestingswet, art. 75;
 10. Woningwet, art. 100a
 11. Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam (Gemeenteblad 2008, nummer 73), art. 4.4;
 12. Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008 (Gemeenteblad 2008, nummer 99), art. 6.2, lids 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-200809-12-200812-07-2019nieuwe regeling

09-12-2008

Gemeenteblad 2008-196

VoorstelAlgemeen directeur Stadstoezicht 9 december 2008; STZ08/16218
11-12-200809-12-2008nieuwe regeling

09-12-2008

Gemeenteblad 2008-196

VoorstelAlgemeen directeur Stadstoezicht 9 december 2008; STZ08/16218

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de algemeen directeur van Stadstoezicht van 9 december 2008, nummer STZ08/16218;

gelet op het feit dat de medewerkers van Stadstoezicht die de stedelijke interventieteams vormen, tijdens de reguliere huisbezoeken in het kader van de ketenhandhaving persoon en pand, ook meervoudig kijken voor andere gemeentelijke diensten;

gelet op het feit dat de stedelijke interventieteams een groot aantal huisbezoeken per jaar afleggen en dat zij tijdens deze bezoeken veel informatie en signalen krijgen die voor andere gemeentelijke diensten zeer interessant zouden kunnen zijn;

gelet op de mogelijkheid dat deze gemeentelijke diensten de stedelijke interventieteams ook de opdracht kunnen geven om huisbezoeken af te leggen en daarbij vragen te stellen die voor die diensten relevant zijn;

gelet op afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht, het Protocol Huisbezoeken Stedelijke en Deelgemeentelijke Interventieteams Rotterdam d.d. 23 oktober 2007, artikel 15a van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 76a van de Wet werk en bijstand, artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 45a van de Wet werk en inkomen kunstenaars, artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969, artikel 75, eerste lid van de Huisvestingswet, artikel 100a, eerste lid van de Woningwet, artikel 4.4. van de Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam (Gemeenteblad 2008, nummer 73) en artikel 6.2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008 (Gemeenteblad 2008, nummer 99);

overwegende dat de medewerkers van Stadstoezicht die de stedelijke interventieteams vormen, moeten zijn aangewezen als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van voorschriften en bepalingen uit de wetten en verordeningen op grond waarvan huisbezoeken plaatsvinden in het kader van de ketenhandhaving persoon en pand;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht.

Artikel 1

De medewerkers van Stadstoezicht zijn belast met het toezicht op de naleving van de onderstaande wetten en verordeningen:

 • 1.

  Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Wet werk en bijstand.

 • 3.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • 4.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • 5.

  Wet werk en inkomen kunstenaars.

 • 6.

  Leerplichtwet 1969.

 • 7.

  Huisvestingswet.

 • 8.

  Woningwet.

 • 9.

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 10.

  Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

 • 11.

  Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam.

 • 12.

  Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006.

 • 13.

  Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008.

Artikel 2

De medewerkers van de stedelijke interventieteams van Stadstoezicht voeren hun toezichthoudende taken uit binnen de aan hen in dit kader verleende opdrachten van de gemeentelijke diensten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit medewerkers stedelijke interventieteams Stadstoezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 december 2008.

De secretaris

A.H.P. van Gils

De burgemeester

I.W. Opstelten