Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Besluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax
CiteertitelBesluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2014nieuwe besluit

21-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad

reageren via e-weg of per fax

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax

Uitsluiting van de digitale weg en via de fax voor alle verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders en de burgemeester d.d. 7 januari 2014;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur;

gelet op het Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 januari 2014;

 

B E S L U I TEN:

Artikel 1  

1. dat, in afwijking van het “Besluit nadere elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014” het niet mogelijk is verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur in te dienen via de digitale/elektronische weg bij de gemeente Sint Anthonis;

2. het indienen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur uit te sluiten van het indienen via de fax.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit uitsluiting indienen verzoeken om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur via de digitale/elektronische weg of per fax”.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis in zijn openbare vergadering van 21 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris,                          de burgemeester,

 

Ir. S. Middelkamp                  M.L.P. Sijbers