Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelVerordening Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 12-12-2005.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 28-12-2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2005Nieuwe regeling

12-12-2005

PeelrandWijzer 28-12-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2005;

gehoord de Commissie Grondgebied van 22 november 2005;

gelet op artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke ordening;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de navolgende verordening genaamd "Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening."

Artikel 1.  

Het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verhoogd met tweederde en wordt vastgesteld op € 500,--

Artikel 2.  

Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 3.  

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Wijziging wettelijk drempelbedrag verschuldigd bij het indienen van een planschadeclaim in het kader van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 12 december 2005.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers, J.M.J. Verbeeten