Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 09-12-1996.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 18-12-1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-1996Nieuwe regeling

09-12-1996

PeelrandWijzer 18-12-1996

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het van burgemeester en wethouders van 29 november 1996; overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner worden binnengetreden;gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

Artikel 1  

BESLUIT:

vast te stellen de volgende "Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen".

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 9 december 1996.

De Raad voornoemd,

de secretaris,                         de voorzitter,

Th.F. Peters,                         J.M.J. Verbeeten