Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 231, 2e lid, onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2008Nieuwe regeling.

30-03-2008

Peelrandwijzer 02-04-2008

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sint Anthonis;

BESLUITEN:

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar: de teamleider Financieel Beleid en Belastingen.Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2008 Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 maart 2008.

 

De secretaris,                                     De burgemeester,

Drs. R.H.M.A. Rongen                         J.M.J. Verbeeten