Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Toeristisch-recreatief beleid voor kleinschalige ovenachtingsmogelijkheden binnen de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeristisch-recreatief beleid voor kleinschalige ovenachtingsmogelijkheden binnen de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis
CiteertitelToeristisch-recreatief beleid voor kleinschalige overnachtingsmogelijkheden binnen de bebouwde kom van de gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 147 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2006Nieuwe regeling

06-02-2006

Geen.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeristisch-recreatief beleid voor kleinschalige ovenachtingsmogelijkheden binnen de bebouwde kommen van de gemeente Sint Anthonis

Toeristisch-recreatief beleid voor kleinschalige overnachtingsmogelijkheden binnen de bebouwde kom van de gemeente Sint Anthonis

Hoofdstuk 1  

Bed & breakfast kan binnen de gemeente Sint Anthonis in de bebouwde kom plaatsvinden op maximaal tien locaties. De Bed & breakfast-voorziening dient daarbij te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De hoofdfunctie van het gebouw moet zijn ''Wonen''. Dit moet ook de hoofdfunctie van het gebouw blijven. Dit is realiseerbaar door voorwaarden te stellen aan het gedeelte van de woning dat gebruikt mag worden ten behoeve van het toeristisch-recreatieve initiatief. Ten behoeve van realisatie van een toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid mag maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning worden gebruikt, met een maximum van 50 m2;

2. Bed & breakfast is niet mogelijk in gestapelde/meergezinswoningen (appartementen);

3. Het maximale aantal personen dat tegelijkertijd van de toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid gebruik kan maken is zes;

4. Het maximale aantal kamers ten dienste van de toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid is drie;

5. De toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid mag niet als zelfstandige wooneenheid functioneren. Dit betekent dat realisatie van een aparte kookgelegenheid ten behoeve van een dergelijk initiatief niet is toegestaan;

6. De initiatiefnemer van de toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid dient zelf de hoofdbewoner van de woning te zijn;

7. Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Per te realiseren kamer ten behoeve van toeristisch-recreatieve overnachtingen dient een parkeernorm van 0,5 in acht genomen te worden;

8. Conform het aankondigingsbordenbeleid mogen geen reclameborden worden geplaatst. Wel kan via de gemeente een bewegwijzeringsbord worden besteld;

9. Het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning dient te worden gehandhaafd;

10. Voordat gestart wordt met de realisatie van een toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid dient een vrijstelling te worden verkregen van het college van burgemeester en wethouders middels een artikel 19 lid 3 van de Wet op Ruimtelijke Ordening.

 

Na twee jaar, dus februari 2008, dient de stand van zaken geëvalueerd te worden met de VVV en RECRON.