Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsbesluit van 25 oktober 1994, houdende mandatering van de bevoegdheid ex artikel 6.8, eerst en tweede lid, van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993 aan de bijzondere opsporingsambtenaren van de GGD en GKMB te Sint Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsbesluit van 25 oktober 1994, houdende mandatering van de bevoegdheid ex artikel 6.8, eerst en tweede lid, van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993 aan de bijzondere opsporingsambtenaren van de GGD en GKMB te Sint Eustatius
CiteertitelGeen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Sint Eustatius (AB 2010, no. 19) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18)tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993, art. 6.8, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

onbekend
01-01-199510-10-2010Nieuwe regeling

25-10-1994

A.B. 1994, no. 8

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit van 25 oktober 1994, houdende mandatering van de bevoegdheid ex artikel 6.8, eerst en tweede lid, van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993 aan de bijzondere opsporingsambtenaren van de GGD en GKMB te Sint Eustatius

Enig Artikel

De bevoegdheid tot het uitschrijven van een dwangsom als bedoeld in artikel 6.8, leden 1 en 2 van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993, te mandateren aan:

 • --

  de bijzondere opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 6.3 van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993, in casu de opsporingsambtenaren van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst en Gele Koorts en Muskieten Bestrijdingsdienst (GGD & GKMB) te Sint Eustatius;

dat bedoelde ambtenaren een uitgaande brief/aanschrijving als volgt ondertekenen:

 • "Het bestuurscollege van Sint Eustatius,

 • namens dit,

 • De Geneeskundige en Gezondheids Dienst/De Gele Koorts en Muskieten Bestrijdingsdienst, Bijzonder opsporingsambtenaar,

 • --------------------------------------------"

of in de Engelse taal:

 • "The Executive Council of the Island Territory of Sint Eustatius,

 • on behalf of the Council,

 • The Hygiene Department,

 • Special official,

 • --------------------------------------------"

Bijlage behorende bij A.B. 1994, no. 8

WAARSCHUWING

Heden, ……………………………………………… is geconstateerd, dat u heeft gehandeld in strijd met een of meer artikelen van de:

Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993

Krachtens artikel(en) ……………………………………………… van bovenbedoelde verordening is het verboden/bent u verplicht:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wij stellen u gedurende dertig (30) dagen in de gelegenheid om aan de overtreding een einde te maken.

U kunt dit doen door: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Indien u na afloop van de termijn geen gehoor hebt gegeven aan deze waarschuwing, dient u per dag dat de overtreding voortduurt een geldboete (dwangsom) te betalen van Naf ………………………… (zegge:…………………………… ).

U DIENT DEZE BRIEF TE BESCHOUWEN ALS EEN LAATSTE WAARSCHUWING.

Het bestuurscollege van Sint Eustatius,

namens dit,

De Geneeskundige en Gezondheids Dienst/De Gele Koorts en Muskieten Bestrijdingsdienst,

Bijzonder opsporingsambtenaar,

--------------------------------------------

Voor akkoord,

Hoofd GGD/GKMB

(par.)

-----------------------

Datum: