Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

Beschikking van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, van 4 oktober 2011, nr. DIV/1861

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingBeschikking van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, van 4 oktober 2011, nr. DIV/1861
CiteertitelBesluit Tijdelijk Visverbod Kraakbeenvissen
Vastgesteld doorMinister van Toerisme_x002C_ Economische Zaken_x002C_ Verkeer en Telecommunicatie
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op de eerste dag, 10 jaar na de inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening Maritiem Beheer en artikel 5 van de Visserijlandsverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2011Nieuwe regeling

04-10-2011

AB 2011, no. 35

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beschikking van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, van 4 oktober 2011, nr. DIV/1861

 

 

Artikel 1

Het is verboden gedurende het gehele jaar in de binnenwateren, territoriale zee en visserijzone op haaien, roggen en rogachtigen - zogenaamde kraakbeenvissen - behorende in de superorde Selachimorpha in de sub klasse Elasmobranchii van de klasse Chondrichthyes, te vissen.

Artikel 2
  • 1.

    De kraakbeenvissen bedoeld in artikel 1 zijn beschermd voor zo ver en voor zo lang - zij in de wateren –en in het land aanwezig zijn;

  • 2.

    Het is niet toegestaan, zonder of in afwijking van een daartoestrekkende ontheffing op de kraakbeenvissen, bedoeld in artikel 1, te jagen, verwonden, vangen, of doden;

Artikel 3

Het is gebruikers van de maritieme zone verboden om striknetten - zogenaamde killer nets - te gebruiken bij het vissen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de minister.

Artikel 4

Met dringende spoed en uiterste voorzichtigheid moeten onmiddellijk - en ter plekke, de kraakbeenvissen, bedoeld in artikel 1, - die per abuis worden gevangen ten gevolgen van de sport -, ambachtelijke -, commerciële dan wel andere visserij - zonder onnodig leed, terug in de zee of binnenwater worden vrijgelaten.

Artikel 5

[regelt de inwerkingtreding]