Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregels toepassing inspraakverordening Sittard-Geleen op voorgenomen besluiten van de gemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing inspraakverordening Sittard-Geleen op voorgenomen besluiten van de gemeenteraad
CiteertitelBeleidsregels toepassing inspraakverordening Sittard-Geleen op voorgenomen besluiten van de gemeenteraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Inspraakverordening gemeente Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2012nieuwe regelgeving

15-03-2012

n.v.t.

2012/026

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toepassing inspraakverordening Sittard-Geleen op voorgenomen besluiten van de gemeenteraad

Beleidsregels toepassing inspraakverordening Sittard-Geleen op voorgenomen besluiten van de gemeenteraad

  • 1.

    Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid wordt inspraak op grond van de Inspraakverordening Sittard-Geleen verleend, tenzij sprake is van toepassing van artikel 2, derde lid van deze verordening.

  • 2.

    De gemeenteraad stelt voor aanvang van de voorbereiding van het gemeentelijk beleid de inspraakprocedure vast, tenzij deze bij wettelijk voorschrift is vastgelegd.

  • 3.

    Indien de raad geen besluit op grond van het tweede lid heeft genomen, leggen burgemeester en wethouders het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage gedurende een periode van zes weken. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijzen ter kennis van het college brengen. De zienswijzen en de reactie van burgemeester en wethouders worden tegelijk met het raadsvoorstel aan de gemeenteraad gezonden.