Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit verboden te slapen in grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verboden te slapen in grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden te slapen in grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 15-04-2014 vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 door de gemeenteraad. Deze voorwaarde is vervuld op 30-04-2014 door de bekendmaking van de wijzigingsverordening in het Gemeenteblad, 2014, 24059

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013, art. 5:8a van 01-05-2014 tot 01-01-2015
  2. Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I, art. 5:8a van 01-01-2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeenteblad, 2014, 24266

Casenr. 14.B.00165

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 5:8a van de Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit verboden te slapen in grote voertuigen als volgt vast te stellen;

Artikel 1

Het parkeerterrein aan de Mosterweg, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende kaart, wordt aangewezen als plaats waar het verboden is te slapen in grote voertuigen.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verboden te slapen in grote voertuigen”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 april 2014.

de secretaris,
J. Pol
de burgemeester,
M. Salet