Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Woonplaatsenbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonplaatsenbesluit
CiteertitelWoonplaatsenbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

28-09-2009

De Kanaalstreek, 07-10-2009

R 6706

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonplaatsenbesluit

 

 

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2009, nr. R 6706

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

besluit:

  • -

    tot vaststelling van de woonplaatsen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Mussel, Vledderveen en Alteveer;

  • -

    tot vastlegging van de begrenzing van deze woonplaatsen binnen het grondgebied van de gemeente Stadskanaal, overeenkomstig de bijbehorende tekening, met ingang van 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2009.

De raad,

de raadsgriffier, de voorzitter