Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/74438/74438_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-176376

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben;

 

Gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2005;

 

Overwegende dat:

- In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening een bevoegdheid is opgenomen voor het college om tijden aan te wijzen waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

- Met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid.

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”,

 

Inhoudende:

 

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten op de inzameldag vóór 07:30 uur worden aangeboden.

 • 2.

  De inzamelmiddelen moeten in reguliere situaties zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst of de inzamelaar(s), doch uiterlijk om 22:00 uur op de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

 

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 augustus 2018 in werking.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 3 juli 2018,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R. P. van den Belt MBA