Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels uitwerking invordering leges voor de Wabo-activiteit "het bouwen van een bouwwerk"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels uitwerking invordering leges voor de Wabo-activiteit "het bouwen van een bouwwerk"
CiteertitelNadere regels uitwerking invordering leges voor de Wabo-activiteit "het bouwen van een bouwwerk"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2013nieuwe regeling

20-11-2012

Gemeenteblad, 2013, nr. 3

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels uitwerking invordering leges voor de Wabo-activiteit “het bouwen van een bouwwerk”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor het gespreid betalen van bouwleges voor de activiteit “het bouwen van een bouwwerk” als bedoeld in de Legesverordening;

 

gelet op de Legesverordening;

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Artikel 1 Verzoek voor gespreid betalen

Het college bepaalt per gemotiveerd verzoek van een onderneming c.q. aanvrager voor het gespreid betalen van de bouwleges of zijn verzoek in aanmerking komt voor een gespreide betaling voor de leges voor de Wabo-activiteit “het bouwen van een bouwwerk”.

Artikel 2 Voorwaarden

Het gemotiveerde verzoek voor het gespreid betalen van de bouwleges kan worden gehonoreerd indien:

 • 1.

  het gaat om het gespreid betalen van bouwleges voor de Wabo-activiteit “het bouwen van een bouwwerk” (zonder rekening te houden met andere activiteiten, zoals de activiteit “strijd met het bestemmingsplan”);

 • 2.

  het gaat om een bouwleges bedrag van minimaal € 25.000,-.

Artikel 3 Gespreide betaling

De gespreide betaling zal als volgt plaatsvinden:

 • -

  60% van de leges wordt in rekening gebracht bij het in behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit “het bouwen van een bouwwerk”;

 • -

  40% van de leges wordt betaald bij oplevering van het bouwwerk, doch uiterlijk binnen 1 jaar na de datum van de verleende omgevingsvergunning.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking nadat ze op voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt.

Deze nadere regels zijn vastgesteld in de collegevergadering van 20 november 2012.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, drs. S.S. Weistra

de burgemeester, M.A.J. van der Tas