Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit alcoholverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage Kaart alcoholverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2012Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat op 23 juni 2009 een uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening is genomen waarin een gebied is aangewezen, waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

Dat de Algemene Plaatselijke Verordening is vervangen door de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden, hetgeen tot gevolg heeft dat het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 23 juni 2009 niet meer actueel is;

Dat het gewenst is om een actueel uitwerkingsbesluit te nemen, waarbij de inhoud in overeenstemming is met het uitwerkingsbesluit van 23 juni 2009;

Gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2010;

B e s l u i t

I.  

Het centrum van Strijen, afgebakend door de volgende straten,

 

- vanuit noordelijke richting: Leeuwerikstraat ( inclusief Molenschaar)

ri. Oud Bonaventurasedijk

- vanuit oostelijke richting : Trambaan richting Oranjestraat en Sportlaan

- vanuit zuidelijke richting : Bernhardstraat ri. Troelstrastraat, Schelpweg

- vanuit westelijke richting : andere zijde van het water de Strijense haven naar Schenkeldijk, Weelsedijk ri. Leeuwerikstraat

 

aan te wijzen als gebied, waar het verboden is om op openbare weg en/of terrein alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Eén en ander conform bijlage 1.

II.  

Het besluit van 23 juni 2009 inzake het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.

III.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen;

De secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

 

Bijlage Kaart alcoholverbod