Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Aansluiting uitwerkingsovereenkomst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluiting uitwerkingsovereenkomst
CiteertitelAansluiting uitwerkingsovereenkomst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

None

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet van 7 juli 1994 (Stbl. 543) tot samenvoeging van de gemeenten Sint Philipsland en Tholen, alsmede artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995Onbekend

30-01-1995

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluiting uitwerkingsovereenkomst

De raad der gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 1995, nummer 300195/22;

gelet op het advies van de commissie voor bijzonder georganiseerd overleg van 20 juni 1994;

gezien de Wet van 7 juli 1994 (Stbl. 543) tot samenvoeging van de gemeenten Sint Philipsland en Tholen, alsmede artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling;

b e s l u i t :

  • I.

    de gemeente Tholen met ingang van 1 januari 1995 tot wederopzegging aan te melden bij het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het volgen van de uitwerkingsovereenkomst in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het gemeente-personeel;

  • II.

    met ingang van de onder I genoemde datum vervalt het besluit van de raad van de gemeente Sint Philipsland van 27 april 1994, alsmede dat van de raad van de gemeente Tholen van 22 maart 1993

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 30 januari 1995.

, voorzitter.

, secretaris.