Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tribuut belastingsamenwerking

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTribuut belastingsamenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking, artikel 5 en 11
 2. Wet waardering onroerende zaken, artikelen 1, 30 en 31
 3. Gemeentewet, artikelen 232 en 246a
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, 56, 63 en 66
 5. Invorderingswet 1990, artikelen 58, 60 en 63a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201601-01-2016Nieuw besluit

08-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar, invorderingsambtenaar, belastingambtenaren, belastingdeurwaarder en inlichtingenverplichting Tribuut 2016

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking;

 

Ter zake bevoegd op grond van en gelet op de artikelen 5 en 11 van gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking (hierna ook: Tribuut), de artikelen 1, tweede lid, 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ), de artikelen 232, vierde lid en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, 56, 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58, 60 en 63a van de Invorderingswet 1990;

 

Gelet op het functieboek, inclusief de bijlage, van Tribuut;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  de teammanager beschikken en aanslag van Tribuut aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) en artikel 1, tweede lid, Wet WOZ van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 2.

  de teammanager dienstverlening van Tribuut aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 3.

  alle ambtenaren van Tribuut, behalve de controller, aan te wijzen als gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (belastingambtenaar) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten, jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51, 53a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet of artikel 31 van de Wet WOZ.

 • 4.

  de medewerkers invordering/deurwaarder (medewerker bedrijfsvoering II) van Tribuut aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) van de aan Tribuut deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Gedurende de periode dat een functie van teammanager vacant is, wordt:

  • a.

   als heffingsambtenaar aangewezen: de senior medewerker gegevensbeheer (adviseur III van het team beschikken en aanslag);

  • b.

   als invorderingsambtenaar aangewezen: de senior medewerker invordering (beleidsuitvoerder I van het team dienstverlening).

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking.

Epe, 8 januari 2016.

de voorzitter, de secretaris,

R.A.J. Scholten drs. G.A.G. Eggermont