Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Raadsbesluit om het maximum aantal coffeeshops in de gemeente te stellen op nul.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit om het maximum aantal coffeeshops in de gemeente te stellen op nul.
CiteertitelRaadsbesluit om het maximum aantal coffeeshops in de gemeente te stellen op nul.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2007Nieuwe regeling

03-12-2007

Gemeenteblad 2007, 24

07.9868

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit om het maximum aantal coffeeshops in de gemeente te stellen op nul.

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2007, nr. 07.9868;

gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 15 november 2007;

besluit:

Conform de in het regionaal college van politie gemaakte afspraken over het maximum aantal coffeeshops in Twente, het aantal coffeeshops voor de gemeente Tubbergen vast te stellen op nul.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 3 december 2007.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers