Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit van de burgemeester tot het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de hulpofficieren van justitie van de Regiopolitie Twente om namens de burgemeester besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod te ondertekenen en tot het verlenen van machtiging om ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod een aantal handelingen te verrichten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester tot het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de hulpofficieren van justitie van de Regiopolitie Twente om namens de burgemeester besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod te ondertekenen en tot het verlenen van machtiging om ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod een aantal handelingen te verrichten
CiteertitelBesluit van de burgemeester tot het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de hulpofficieren van justitie van de Regiopolitie Twente om namens de burgemeester besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod te ondertekenen en tot het verlenen van machtiging om ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod een aantal handelingen te verrichten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.11
 2. Wet tijdelijk huisverbod
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-200901-04-2013Nieuwe regeling

17-03-2009

Gemeenteblad 2009, 3

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester tot het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de hulpofficieren van justitie van de Regiopolitie Twente om namens de burgemeester besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod te ondertekenen en tot het verlenen van machtiging om ter uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod een aantal handelingen te verrichten

DE BURGEMEESTER VAN TUBBERGEN

gelet op de Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t:

I. Mandaat en machtiging

 • 1.

  Ondertekeningsmandaat te verlenen aan de hulpofficieren van justitie van de Regiopolitie Twente tot het ondertekenen van een besluit tot het opleggen van een huisverbod.

 • 2.

  De genoemde hulpofficieren van justitie te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • -

   het plegen van overleg als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod met Bureau Jeugdzorg over het voornemen om een tijdelijk huisverbod op te leggen, ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan;

  • -

   het mondeling aanzeggen van het huisverbod aan de uit huis te plaatsen persoon met toepassing van artikel 3, eerste lid, Wet tijdelijk huisverbod, in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet te voren opschrift gesteld kan worden;

  • -

   het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uit huis geplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan met toepassing van artikel 2, achtste lid, Wet tijdelijk huisverbod;

  • -

   het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste, die hiertoe de wens te kennen heeft gegeven, voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank, met toepassing van artikel 5, eerste lid, Wet tijdelijk huisverbod.

 

II. Aanwijzing instantie voor advies en hulpverlening.

Als instantie voor advies en hulpverlening als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod, wordt aangewezen: de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Noord West Twente.

Tubbergen, 17 maart 2009

DE BURGEMEESTER VAN TUBBERGEN

mr. M.K.M. Stegers