Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Nota "Afval is grondstof"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota "Afval is grondstof"
CiteertitelNota "Afval is grondstof"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2014Nieuwe regeling

27-01-2014

Gemeenteblad 2014, 7

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota “Afval is grondstof"

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2014, nr. 8A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 13 januari 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

In te stemmen met de nota “afval is grondstof”, (I13.040250) waarvan de belangrijkste conclusies zijn:

 • 1.

  De ambitie van de gemeente Tubbergen is om in 2030 nog slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar te hebben.

 • 2.

  Om de ambitie te bereiken moet het afvalbeleid veranderen. Dit heeft consequenties voor het inzamelen van de verschillende componenten, de afvalstoffenheffing en het containermanagement.

 • 3.

  De rol van de gemeente verandert, de participatie van burgers en bedrijven kan groter worden, waardoor de rol van de gemeente naar regisseren gaat. Uiteindelijk kunnen we de afvalinzameling grotendeels loslaten.

 • 4.

  De afvalstoffenheffing gaat omlaag.

 

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 27 januari 2014

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers