Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2002nieuwe regeling

31-10-2002

Gemeentecontact 14 november 2002

Raadsvoorstel 2002, nr. 9.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Twenterand;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

de volgende “Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen” vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

De 29 oktober 1996 gedateerde “Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen” van de voormalige gemeente Den Ham wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Artikel 3Deze verordening treedt met toepassing van de Tijdelijke Referendumwet in werking zes weken na die van haar afkondiging.

Vriezenveen, 31 oktober 2002De raad voornoemd,de plv. secretaris, de voorzitter,

 

drs J.E.M. op de Weegh drs H. Koetje